• بانک ملّی ایران
  • بانک صادرات ایران
  • بانک سامان
  • بانک کشاورزی
  • کانون فرهنگی آموزشی قلم چی
  • طلا فروشی زیبا طلا
  • کانون تبلیغاتی ماهور
  • شرکت تابلو سازی برق نوین مبنا
  • اداره کل فرودگاه بوشهر
  • شرکت دریای بیکران بوشهر